அங்கக சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி | how to get organic farming certificate | இயற்கை விவசாய சான்றிதழ் @ Saveagri.ORGProcedure to apply Organic Certificate/ Certification in Tamilnadu through Tamilnadu Organic Certification Department | அங்கக சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி | How to get Organic Certification | இயற்கை விவசாய சான்றிதழ்

#அங்ககசான்றிதழ் #OrganicCertification #Organicfarming #இயற்கைவேளாண்மை #இயற்கைவிவசாயம் #Howtogetorganicfarmingcerticate

TNOCD Website Link : https://www.tnocd.net/

Fee Structure for Organic Certification – Website link: http://apeda.gov.in/apedawebsite/organic/NewTariff/Fee_Sructure_of_TNOCD.pdf

விவசாய செய்திகள் | விளைபொருள் விலை நிலவரம் | Agriculture news | Agricultural product price |
இயற்கை விவசாய சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி
இயற்கை வேளாண்மை சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி
Subscribe our YouTube channel to get daily updates:
https://www.youtube.com/c/aqsegroup?sub_confirmation=1

Facebook:
https://www.facebook.com/aqsemedia/

online Shopping E-commerce Website :
https://www.aqse.in

Playlists:
1. தேங்காய் & கொப்பரை தேங்காய் விலை நிலவரம் | Coconut & Copra daily price
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9aRQq5SM1diOEyAjQPV68F2_i8HI7nu

2. மக்காசோளம் பருத்தி விலை நிலவரம் | Maize & Cotton daily price
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9aRQq5SM1fSWmoU7q03xG5gREJZbuQq

3. மஞ்சள் விலை நிலவரம் | turmeric daily price :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9aRQq5SM1fu43vwLXm383Oc8o0wKRKI

4. நிலக்கடலை & எள் விலை நிலவரம் | Groundnut & sesame gingelly daily price :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9aRQq5SM1eZttWjt0dLiXj4HoaKVB8e

5. விவசாய வேலைகளில் குழந்தைகள் | Kids doing Argi & Farming activities :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9aRQq5SM1f2i5zTW_X77-kOQLtvv77S

6. சமீபத்திய செய்திகள் & பயனுள்ள தகவல்கள் – latest News & Information : https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9aRQq5SM1edjNMgTrcdsfUH4RuVMU43

7. பொழுதுபோக்கு – Entertainment news :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9aRQq5SM1eszeF3YX7-POpyj3hCu140

8. Kids Singing & Dancing Contest | kids talent show
https://www.youtube.com/playlist?list=PLU9aRQq5SM1e8UhgllUVwymmjYU0-im4L

AQSE Group YouTube Channel mainly promotes Agriculture & Farming related price details , latest technology tools for agriculture and daily updates of public news and product related news

This Channel also promotes videos of various agricultural commodities such as Daily Coconut & Copra Price, Turmeric Price, Groundnut Price, Sesame Price, Maize Price, Cotton Price. This price alert will help the farmers to get an idea about the regular market prices.

In addition AQSE Group Channel also promotes various farm related tools, equipment & machinery which will help the farmers economically and we publish traditional home medicine for disease and publish uses of native herbal plants and its uses

This Channel also publish latest news & Events in Tamil Language

Videos for Many Government Schemes, Subsidies, Loans for agriculture, small scale industries, MSME, Large Companies, Medium Enterprises etc will also be published in our Channel

YouTube channel for Tamilnadu farmers and Indian Farmers

Farmers YouTube channel

Copyright Disclaimer :
video is for educational purpose only.
Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for ‘Fair Use’ for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research, Fair use is a permitted by copyright statute that might otherwise be infringing, Non-profit, help for looking self business or personal use tips the balance in favour of fair use
The videos and Images I’ve used in this video is purely demonstration purpose only.
I’ve found them through search engine (mostly royalty free). So I’m really grateful to them.
If I’ve used any other’s content then i will definitely credit him.

source

@ Saveagri.ORG

5 Comments on “அங்கக சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி | how to get organic farming certificate | இயற்கை விவசாய சான்றிதழ் @ Saveagri.ORG”

  1. Hello sir , நான் மரச்செக்கு எண்ணெய் மில் வைத்துள்ளேன் நான் ஆர்கானிக் certificate apply பன்ன முடியுமா

  2. Sir oru organic grocery வாங்கி கொண்டு விற்கின்றன. From online அதற்கான organic certificate எப்படி நான் வாங்கறது plz explains me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *